Zelfbeschadiging website

Stichting Zelfbeschadiging is een laagdrempelige landelijke organisatie van lotgenoten die zichzelf beschadigen of beschadigd hebben en naasten. Zij zijn er voor mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs. Het bestuur heeft in het afgelopen jaar samen met mij keihard gewerkt aan het neerzetten van een moderne en meer toegankelijke website die duidelijk aangeeft waar deze stichting voor staat en wat zij doet.

Meer weten?

https://www.zelfbeschadiging.nl